Kezdőlap

Online IstentiszteletKérünk mindenkit, aki teheti, a perselypénzt dobja be a
virtuális perselybe banki átutalást igénybe véve.
Számlaszám: 11707024-20498580
Köszönjük!


Napi Igei BiztatásZsoltárok 51

1 A karmesternek: Dávid zsoltára, 2 abból az időből, mikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Betsabéhoz. 3 Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! 4 Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! 5 Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. 6 Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. 7 Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. 8 Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. 9 Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. 10 Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. 11 Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet! 12 Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem! 13 Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem! 14 Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, 15 hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. 16 Ments meg, mert vért ontottam, ó, Isten, szabadító Istenem! És igazságodat ujjongva hirdeti nyelvem. 17 Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. 18 Hiszen a véresáldozatot nem kedveled, és ha égőáldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. 19 Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem! 20 Tégy jót a Sionnal kegyelmesen, építsd fel Jeruzsálem kőfalait! 21 Akkor majd kedveled a helyesen bemutatott áldozatokat, az égőáldozatot és a teljesen elégő áldozatot. Akkor majd áldozhatnak oltárodon bikákat.”


Tavaszi Örömmondó HirdetésHatáridő/lapzárta: 2020. április 10.

„Nehéz homályba kúszik a jövő,
Mint szürkületkor erdőben az út…
Aki bemegy, nem tudja, merre jut
S nem tudja, ki lesz, aki szembe jő.

Tán a Balsors lesz, tán a Jószerencse,
Talán törpe lesz, talán óriás,
Talán lidérc, ki tőrt vet, vermet ás,
Talán angyal, hogy lelkünk égbe mentse.”

(Reményik Sándor: Nehéz homályba – részlet)

Igen, Magyarországot is elérte a koronavírus fertőzés, a válsághelyzet,
a bizonytalanná vált jövő. Mindezek ellenére és főként: mindezek felett ÁLDÁST,
BÉKESSÉGET és – karantén körülmények között is – Istennel és egymással megélt örömet kívánok Kedves Mindnyájunknak az Örömmondó szerkesztői nevében!

Még hetekkel korábban az érkező járványveszély előtt egyik újságszerkesztő „kollégámmal” a tavaszi Örömmondó témájáról gondolkoztunk.
Jeleztük is egymásnak, hogy megfogant bennünk valami, és amikor találkoztunk,
egyszerre vágtuk rá: „KIKELET!”

A vírusveszély miatti óvintézkedések kihirdetése előtti utolsó vasárnapi kóruspróbára igyekezvén a földből frissen előbújó hajtásokban gyönyörködtem.
A következő kérdés tört fel bennem: – Hogy van a tavasznak hite minden évben újra és újra eljönni annak ellenére, hogy a tél utója még el sem vonult, még csírájában elfojthatja a friss igyekezetet, lefagyaszthatja a zöldellő rügyeket?!
Egy kedves kórustársam egyszerűen, szinte magától értetődően idézte
Ady Endrét: – „Az Élet él és élni akar!”

Valóban elég csak akarni élni…? Ha vihar dúl, ha sötét fellegek borítják az eget,
ha visszanyúl a tél vasfoga és lefagyasztja az új kezdetet, ha halálos kór támadja az embereket… – valóban elég csak akarni élni?!

Kedves Testvéreim, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az az Élet,
amely él és élni akar, vagyis az az Élet, amely él és életet ad, az a nagybetűs ÉLET,
amely egyben az ÚT és az IGAZSÁG is: maga JÉZUS KRISZTUS. Aki azért jött a világba,
hogy éljünk általa (1Jn. 4:9). Ő az, aki tökéletes golgotai áldozatával egyszer s mindenkorra legyőzte a halált. Hogy milyen áron? A saját vére árán.

Kikelet. Miből? Honnan? Hogyan??!!! Esetleg magunkból kelünk ki?!!

Karanténból!? Betegágyból vagy betegágy mellől!? Elkeserítőnek ígérkező világgazdasági válságból!?

Sok a kérdés, és félek, híján vagyunk a feleletnek.

Segítsetek, Testvérek: bátorítsuk egymást!

  • Ebben a járványterhes helyzetben miben reménykedünk?
  • Milyen örömeink vannak még így is, még most is?
  • Hogyan éljük meg a bezárt ajtók mögött az Istennel és egymással való közösséget?
  • Javunkra válik-e a nagy nélkülözés, a böjt?
  • Vajon van-e fény az „alagút” végén?

Írásaitokat: legyenek azok bár vallomások, imádságok, elmélkedések vagy versek
(a felsorolás tetszőlegesen folytatható) legfeljebb 1 A/4-es oldal terjedelemben
(12-es betűnagyság) 2020. április 10-ig várjuk az újonnan, újság-célra létrehozott orommondo.zuglo@gmail.com e-mail címen, vagy valamilyen formában eljuttatva a szerkesztőknek.

FIGYELEM!! A jelenlegi speciális technikát igénylő szerkesztési munkálatok miatt kérjük a határidőt mindenképpen betartani!!

Hálásan köszönjük megértéseteket!

Ama bizonyos végzetes nagypéntek után, Jézus halálának harmadnapján egy hatalmas nagy kő tovagördült. A Feltámadott szavai sokszorozzák meg erőnket:

„A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.” (Jn. 16:33)


Közlemény


Kedves Testvérek!

Szeretettel értesítünk Mindenkit arról, hogy Zsinati Elnökségünk felhívását szem előtt tartva, mi is szeretnénk a koronavírus terjedését megelőzni.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a személyes érintkezéssel járó gyülekezeti alkalmainkat visszavonásig nem tudjuk megtartani.

Szolgálataink, amiket lehetőség szerint igyekszünk elvégezni:

  • Intézményi hitoktatás. A hatályos járványügyi rendelet értelmében a hit- és erkölcstan oktatást az iskolák házirendjéhez alkalmazkodva internetes távoktatás formájában folytatjuk.
  • Gyülekezeti hitoktatás. A korosztályos és felnőtt konfirmációs felkészítést is távoktatás keretében végezzük. Szolgálatunk elősegítése érdekében kérjük szépen, hogy mindazok, akik eddig még nem adták meg internetes elérhetőségeiket, azok szíveskedjenek megtenni.
  • Internetes felületeinken naponkénti Igei bíztatást szeretnénk megosztani.
  • Vasárnap Igei alkalommal készülünk, ami 8 órától lesz online elérhető.

Imádkozzunk a betegek gyógyulásáért, szabadulásért, megtérésért, az Úrba vetett reménységben való megerősödésért!

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat
Krisztus Jézusban.”
Filippi 4,6-7

Áldást, békességet kívánva, testvéri szeretettel:
a lelkipásztorok


Lelkészi Hivatal


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Lelkészi Hivatalban
ideiglenesen személyes ügyintézésre nincs lehetőség, azonban telefonon és elektronikus úton elérhetőek vagyunk.

Telefon: 06 1 251 3447
E-mail: zuglo@parokia.hu

A kialakult helyzet miatt a Pénztári órák is szünetelnek.
Kérjük, hogy adományaikat banki átutalás útján szíveskedjenek eljuttatni.
Köszönjük!

Bemutatkozás


Gyülekezetünk lelkipásztora
Szőke János,
beosztott lelkipásztorunk
Szőke Noémi, beosztott
hitoktató-lelkipásztorunk,
Karácsony Gyöngyi,
segédlelkészünk Kovács Áron.

Zugló gyülekezete mintegy
125 éves múltra tekinthet vissza. Eddig szolgált lelkipásztorai:
Keresztessy Sámuel, Kutas Emil, Szemenyei Sándor, Kovács Mihály, Körpöly Kálmán.
Jelenleg 400 körül van a nyilvántartott egyháztagok száma.

A templom 1893-ban épült. Átépítették: 1908-ban, 1939-ben, 1964-ben és 1993-ban.
A parókiát 1908-ban építették.

A lelkészi hivatal bejárata a XIV. kerület, Limanova tér 9-11. szám alatt van.

A templom és a lelkészi hivatal megközelíthető a 3-as, 62-es, 69-es villamossal,
az 5-ös és 32-es autóbusszal és a 82-es trolibusszal.