Állandó alkalmaink

ÁLLANDÓ GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök



Péntek

Vasárnap





17.00 –

17.00 –
18:15 –

16.00 –

  9.30 –
16.00 –
18.00 –
19.00 –

18.00 –

  8.00 –
  8.45 –
  9.00 –
10.00 –
10.00 –
16.00 –

CSERKÉSZET

BIBLIAÓRA
FELNŐTT KONFIRMÁCIÓS KÉPZÉS

LELKIGONDOZÓI FOGADÓÓRÁK – BEJELENTKEZÉSSEL

BÁRÁNYKÁK KÖRE (hó 1. és 3. csütörtökén)
KOROSZTÁLYOS KONFIRMÁCIÓS ÓRÁK
ISTENTISZTELET
TIMÓTEUS KÖRI BIBLIAÓRA (havonta)

IFJÚSÁGI BIBLIAÓRA

ISTENTISZTELET A GYÜLEKEZETI TEREMBEN
ÉNEKKARI PRÓBA
KÓRHÁZI ÁHITAT (minden hó 2. és 3. hetében)
ISTENTISZTELET A TEMPLOMBAN
GYERMEKISTENTISZTELETEK CSOPORTOKBAN
BIBLIAKÖR (havonta egyszer,
előzetes megbeszélés alapján)

„A hit tehát hallásból van,
a hallás pedig a Krisztus beszéde által.”
(Róma 10,17)

Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit!