Korosztályos kátéoktatás

A 2019/20-as tanévben a konfirmációs foglalkozásokat heti 90 percben tartjuk, csütörtöki napon, 16.00 órától 17.30-ig. A nálunk keresztelt, a tanév folyamán 13. életévüket betöltő gyermekek meghívásunkat levélben is megkapják. Ha bárkit máshol kereszteltek, és időközben került gyülekezetünkbe, kérjük, hogy konfirmációs szándékát jelezze a lelkészházaspárnak. Kérjük a kedves szülőket, hogy a gyermekek különóráit a konfirmációs foglalkozások időpontjának figyelembevételével szervezzék!

Hitvallásaink

Református Egyházunk Hitvallásai   Heidelbergi Káté   “A Heidelbergi Káté a református egyház alapvető hittételeit tartalmazza. Szerzői Zacharias Ursinus és Caspar Olevianus, református hittudósok, akiket III. Frigyes pfalzi választófejedelem azzal bízott meg, hogy a Biblia alapján írjanak olyan népkönyvet, amelyből minden református hívő tisztán és igazán megismerheti a keresztyén vallást. A káté rövid idővel 1563-as kiadása után magyar nyelvterületen is ismerté vált. A szatmárnémeti nemzeti zsinat 1646-ban kánonilag kimondta, hogy a Heidelbergi Káté „mindenütt megtartassék … [Read more…]

Hívogató

Kedves Testvérünk az Úr Jézus Krisztusban! Testvéri szeretettel köszöntünk a Budapest-Zuglói Református Egyházközségben, a hitvallás tételre készülők között! Imádkozunk Érted, hogy Isten áldja meg az elhatározásodat! Szeretnénk, ha tudnád, hogy még mielőtt döntést hoztál volna, Isten már döntött melletted. Születésed előtt elküldte a földre egyszülött Fiát, az Úr Jézus Krisztust, aki éretted, miattad és helyetted vállalta a kereszthalált, hogy a bűneid büntetését magára vegye, és üdvösséget szerezzen Számodra. Kérünk, fogadd el bátran az Ő kegyelmét … [Read more…]

Örömmondó 2018 Karácsony

“Mert úgy szerette Isten a vilgáot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Jn 3,16