Örömmondó 2017 Reformáció

“Reformáció minden nap: megszabadulni mindentől, ami elválaszt Jézus Krisztustól” A kényelmes olvasás érdekében javasoljuk a teljesképernyős megtekintés beállítását.

Óvodai hitoktatás

Szeretettel hívjuk fel az óvodai hitoktatásra jelentkezők figyelmét, hogy kellő érdeklődés esetén valamennyi zuglói önkormányzati óvodában lehetőséget tudunk biztosítani a foglalkozásokra! Kérjük a tisztelt szülőket, hogy figyeljék az óvodákban hirdetésünket, és jelezzék szándékukat nemcsak a vezető óvónő felé, hanem felénk is; mert 5 gyermek jelentkezése esetén az óvodáknak helyet és időt kell biztosítaniuk a bibliaismereti foglalkozásokhoz.

Videók

5 napos klub A Zugló TV által készített összeállítás az augusztus 16-20 közötti játszótéri evangelizációról.

Igehirdetés hangfelvételek (2019)

2019.05.05. Kovács Mihály ny. esperes igehirdetése Jn 15, 16 alapján “Nem ti vá­lasz­tot­ta­tok ki en­gem, ha­nem én vá­lasz­tot­ta­lak ki, és ren­del­te­lek ti­te­ket arra, hogy el­men­je­tek és gyü­möl­csöt te­rem­je­tek, és gyü­möl­csö­tök meg­ma­rad­jon.” 2019.06.30. Jubileumi istentiszteletünkön Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr hirdette az Igét, a Márk 12, 29-30 alapján: “Jé­zus így vá­la­szolt: “A leg­főbb ez: Hall­jad, Iz­rá­el, az Úr, a mi Is­te­nünk, egy Úr, és sze­resd az Urat, a te Is­te­ne­det tel­jes szí­ved­ből, tel­jes lel­ked­ből, tel­jes el­méd­ből … [Read more…]