Igehirdetés hangfelvételek (2019)

2019.05.05. Kovács Mihály ny. esperes igehirdetése Jn 15, 16 alapján

“Nem ti vá­lasz­tot­ta­tok ki en­gem, ha­nem én vá­lasz­tot­ta­lak ki, és ren­del­te­lek ti­te­ket arra, hogy el­men­je­tek és gyü­möl­csöt te­rem­je­tek, és gyü­möl­csö­tök meg­ma­rad­jon.”