A mában élni küzdelem, feladat és ajándék

Református történelmünk nagyjaira emlékezve hálaadó istentiszteleten mutatták be január 8-án a zuglói gyülekezet Róna utcai templomának legújabb ékességét, a Gaál János presbiter, restaurátor által kézzel festett stallumokat. Szőke János, a gyülekezet lelkipásztora Isten és a nemzet iránti hűségre bátorító igehirdetése után az alkotó zenés irodalmi összeállítással tisztelgett hitvalló elődeink emléke előtt, majd a magyarság történelmi jelképeinek bemutatásával tolmácsolta alkotásai üzenetét… (Reformátusok Lapja – LVI. évfolyam, 5. szám – 2012. január 29. – Cseke Vanda) LETÖLTÉS … [Read more…]

Klubnapokat tartottak a Kassai téren

Játszótéri evangélizációs hetet tartottak zuglói gyerekeknek a Kassai téri játszótéren. A Vasárnapi Iskola Szövetség és a Zuglói Református Egyházközség által szervezett klubnapokra öt napon keresztül érkeztek 5-12 éves gyerekek, felekezeti hovatartozás nélkül… (Helyi Téma – XIV. kerület – 2010. szeptember 8. – Cseke Vanda) LETÖLTÉS – Klubnapokat tartottak a Kassai téren

A templomi táblaképek ünnepélyes felavatása

“Egy közösséghez tartozás számomra a közösségnek tartozást is jelenti – legyen szó akár református egyházról, akár a magyar hazáról” – fogalmazott keresztyéni kötelezettségünkről áldozatos munkája kapcsán Gaál János múzeumi főrestaurátor, a Budapest-Zuglói Református Egyházközség presbitere a megújult templombelső ünnepélyes felavatásakor… (Reformátusok Lapja – LIV. évfolyam, 13. szám – 2010. március 28. – Pintér Dániel Gergő) LETÖLTÉS – A templomi táblaképek ünnepélyes felavatása

Lelkészházaspárt iktattak be Zuglóban

Viszontagságos időszak zárult le a Zuglói Egyházközség életében, amikor újonnan választott lelkészei, Szőke János és Szőke Noémi végre elfoglalhatták állásukat. Több év állandó lelkipásztor nélkül: hosszú várakozás. De a gyülekezet kitartott. Az alkalmakat megtartották, sőt egy új imaórát indítottak, amelynek célja az volt,  hogy új lelkipásztorért imádkozzanak… (Reformátusok Lapja – LIV. évfolyam, 13. szám – 2010. március 28. – Czanik Péter) LETÖLTÉS – Lelkészházaspárt iktattak be Zuglóban

Százéves a Zuglói Református Egyház és temploma

Kovács Mihály esperes, gyülekezetünk korábbi lelkipásztorának írása 1993 áprilisából. (Zöld Zug – A Zöld Zuglóért Alapítvány havonkénti kiadványa – 1993. április) LETÖLTÉS – Százéves a Zuglói Református Egyház és temploma