Igehirdetés hangfelvételek (2019)

2019.05.05. Kovács Mihály ny. esperes igehirdetése Jn 15, 16 alapján “Nem ti vá­lasz­tot­ta­tok ki en­gem, ha­nem én vá­lasz­tot­ta­lak ki, és ren­del­te­lek ti­te­ket arra, hogy el­men­je­tek és gyü­möl­csöt te­rem­je­tek, és gyü­möl­csö­tök meg­ma­rad­jon.”

Beiktatási igehirdetés

„A reménységben örvendezzetek,a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak.” (Róm 12:12) Tisztelettel és szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, Kedves Testvéreim! Ünnepi igénkben háromszoros bíztatással erősít mindnyájunkat Mennyei Édesatyánk. A szívünket átjáró hála érzésével – emlékezésre, és előretekintésre indít. A hívő keresztyén ugyanis olyan ember kell, hogy legyen, akinek megvallott múltja, hittel vállalt jelene, és reménységgel várt jövője … [Read more…]

Magyar és református Zuglóban

(Gaál János vallomása, 2010. március 21.) Közel négy évtizede otthonunk a szoba-hallos zuglói kis lakás. Életünk nagyobbik felét itt éltük meg, ide született második gyermekünk, sok küzdelem, sok emlék köt ehhez a városrészhez. A Budapest-Zuglói Református Egyházközség gyülekezetével a kapcsolatom jóval későbbre datálható. Számos helyen megfordultam vasárnaponként, ám 1987-ben történt valami, ami ezen a „vándoréleten” … [Read more…]

Döntésre hívó ünnep

„Néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét.”(Lk. 24: 22-23) Húsvét üzenete mindig megállít, gondolkodásra késztet. Míg a karácsonyi Gyermek köszöntése meghitt együttlétre hív, addig a húsvéti evangélium igazából megoszt bennünket. – Hiszen a feltámadás kérdéséről – ahányan vagyunk, annyiféleképpen vélekedünk. Nem véletlenül. … [Read more…]