Igehirdetés: Ökumenikus Imahét 2020 Záró Istentisztelet

IMAHETI ZÁRÓ ISTENTISZTELET 2020. 01.24. Szőke Noémi IgehirdetéseTextus: Apostolok Cselekedetei 28, 1—2 és 7. verse     „Miután megmenekültünk, akkor tudtuk meg, hogy Máltának hívják ezt a szigetet. A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak, és a ránk zúduló eső és a hideg miatt mindnyájunkat befogadtak. Amikor Pál összegyűjtött egy csomó rőzsét, és a tűzre tette, a meleg miatt egy vipera bújt ki belőle, és a kezébe mart… Azon a környéken volt … [Read more…]

Igehirdetés hangfelvételek (2019)

2019.05.05. Kovács Mihály ny. esperes igehirdetése Jn 15, 16 alapján “Nem ti vá­lasz­tot­ta­tok ki en­gem, ha­nem én vá­lasz­tot­ta­lak ki, és ren­del­te­lek ti­te­ket arra, hogy el­men­je­tek és gyü­möl­csöt te­rem­je­tek, és gyü­möl­csö­tök meg­ma­rad­jon.” 2019.06.30. Jubileumi istentiszteletünkön Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr hirdette az Igét, a Márk 12, 29-30 alapján: “Jé­zus így vá­la­szolt: “A leg­főbb ez: Hall­jad, Iz­rá­el, az Úr, a mi Is­te­nünk, egy Úr, és sze­resd az Urat, a te Is­te­ne­det tel­jes szí­ved­ből, tel­jes lel­ked­ből, tel­jes el­méd­ből … [Read more…]

Beiktatási igehirdetés

„A reménységben örvendezzetek,a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak.” (Róm 12:12) Tisztelettel és szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, Kedves Testvéreim! Ünnepi igénkben háromszoros bíztatással erősít mindnyájunkat Mennyei Édesatyánk. A szívünket átjáró hála érzésével – emlékezésre, és előretekintésre indít. A hívő keresztyén ugyanis olyan ember kell, hogy legyen, akinek megvallott múltja, hittel vállalt jelene, és reménységgel várt jövője van. Emlékezzünk hát: mit végzett el bennünk az Úr a múlt eseményei által? A közelmúltban az itt élő nyáj az … [Read more…]

Magyar és református Zuglóban

(Gaál János vallomása, 2010. március 21.) Közel négy évtizede otthonunk a szoba-hallos zuglói kis lakás. Életünk nagyobbik felét itt éltük meg, ide született második gyermekünk, sok küzdelem, sok emlék köt ehhez a városrészhez. A Budapest-Zuglói Református Egyházközség gyülekezetével a kapcsolatom jóval későbbre datálható. Számos helyen megfordultam vasárnaponként, ám 1987-ben történt valami, ami ezen a „vándoréleten” gyökeresen változtatott. Műtét után néhány nappal az Uzsoki utcai kórház emeleti folyosóján álldogáltam és az ablakon bámultam kifelé. A félelmetes … [Read more…]

Döntésre hívó ünnep

„Néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét.”(Lk. 24: 22-23) Húsvét üzenete mindig megállít, gondolkodásra késztet. Míg a karácsonyi Gyermek köszöntése meghitt együttlétre hív, addig a húsvéti evangélium igazából megoszt bennünket. – Hiszen a feltámadás kérdéséről – ahányan vagyunk, annyiféleképpen vélekedünk. Nem véletlenül. Szemtanúk hiányában, az üres sír és a benne hagyott leplek birtokában a húsvéti csoda értelemmel fel nem fogható. Jézus Tamásnak … [Read more…]