Védelmi Szabályzat


A Budapest-Zuglói Református Egyházközség

Védelmi Szabályzata

Érvényes volt: 2020. november 10-ig.

Az Egyházközség elnöksége a presbitériummal egyetértésben a járványügyi helyzetre való tekintettel a következőkben határozza meg az egyházközség alkalmaira vonatkozó szabályokat:

 1. Az első nyilvános istentisztelet 2020. május 31-én, pünkösd vasárnap 8 órakor lesz. Istentiszteleti alkalmak: vasárnap 8, 10 és 12 órakor, közöttük 1 óra szellőztetési szünettel. Szükség esetén további istentiszteleti alkalmakat is tartanak lelkipásztoraink, a lehetséges időpontokat a Róna utcai kapuban látható helyre kifüggesztjük.
 2. Az istentiszteletek alkalmával templomban a szolgálattevőkkel együtt összesen maximum 66 fő, a gyülekezeti teremben maximum 25 fő lehet jelen. A 65 éven felüli testvéreket elsősorban a 8 órai alkalomra hívogatjuk.
 3. A hétközi alkalmak közül a csütörtöki istentiszteletet tartjuk meg.
 4. Gyermekistentiszteletet egy csoportban, a gyülekezeti Nagyteremben,
  a létszámkorlátot figyelembe véve tartunk.
 5. A pénztár a vasárnapi istentiszteleti alkalmak közötti időben működik.
  A pénztároson kívül 2 fő tartózkodhat a hivatalban.
 6. A keresztség sákramentuma kiszolgáltatható.
 7. Az úrvacsora sákramentuma további intézkedésig a gyülekezeti tagok személyes részvételével egyelőre nem szolgáltatható ki.
  Betegúrvacsora egyénileg kérhető.
 8. Házasságkötés megáldására és temetési istentiszteletek megtartására a megfelelő védőtávolságok és óvintézkedések betartása mellett
  van lehetőség.
 9. A gyülekezeti alkalmak helyszínét az alkalom előtt és után
  fertőtleníteni kell.
 10. Egyénekre vonatkozó szabályok a gyülekezeti alkalmak esetén:
 • Érkezéskor és távozáskor az ajtóknál kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező.
 • A védőtávolság (1,5 m) betartása minden esetben ajánlott.
 • Érintéssel járó köszönést nem lehet alkalmazni.
 • Száj és orr eltakarása maszkkal vagy kendővel, sállal a szolgálattevők
  kivételével kötelező.
 • A templomban és a gyülekezeti teremben a kijelölt helyeken lehet helyet foglalni.
 • A közösen használt énekeskönyvek nem használhatóak, helyette kivetítőn lesznek láthatóak az énekek.
 • A perselypénz számolását kesztyűben kell végezni.

Jelen szabályzat visszavonásig érvényes.
Budapest, 2020. május 22.

Szőke János lelkipásztor
Hős Levente gondnok