HívogatóKedves Testvérünk az Úr Jézus Krisztusban!

Testvéri szeretettel köszöntünk a Budapest-Zuglói Református Egyházközségben, a hitvallás tételre készülők között! Imádkozunk Érted, hogy Isten áldja meg az elhatározásodat!

Szeretnénk, ha tudnád, hogy még mielőtt döntést hoztál volna, Isten már döntött melletted. Születésed előtt elküldte a földre egyszülött Fiát, az Úr Jézus Krisztust, aki éretted, miattad és helyetted vállalta a kereszthalált, hogy a bűneid büntetését magára vegye, és üdvösséget szerezzen Számodra. Kérünk, fogadd el bátran az Ő kegyelmét és szeretetét! Hogy hogyan, ebben szeretnénk segíteni Neked. Mert az elfogadás nem az elhatározásod, az erőd, vagy az akaratod eredménye, hanem hitkérdés. A hit Isten ajándéka, amit kérni szabad és szükséges.

Előzetes beszélgetésünk során kiderült, hogy titokzatos módon elkezdődött Benned egy új, belső folyamat. Rengeteg kérdésed lehet, talán kétségek, bizonytalanság vagy félelem is van a szívedben. Biztosak vagyunk abban, hogy nem véletlenül, hanem Isten akaratából jöttél el hozzánk!
A „konfirmáció” latin kifejezés, és „megerősítést” jelent. A Ha Te is várod, a Szentlélek meg tudja erősíteni a Benned ébredő hitet.
„A hit: hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.” – írja Pál apostol a Római levélben. Kétszer szerepel a „hallás” fogalma ebben az Igében. Mert nem csak a fizikai, hanem lelki értelemben vett hallásodra egyaránt szükség van ahhoz, hogy megérthesd Isten üzenetét.

A fizikai hallásélmény érdekében minden Igei alkalmunkra szeretettel várunk! Helyed van a gyülekezetünkben, szükségünk van Rád. Érdeklődve várjuk, hogy megbeszéljük Veled, hogy mit éltél át egy-egy istentiszteleten vagy bibliaórán?
– A másik a szíveddel megélt belső hallásélmény, amikor az Ige személyes üzenetté válik Számodra. Ennek a megértésében szeretnénk Neked segíteni.

Felkészülésünk során egyetlen „tankönyvet” tartasz majd a kezedben: a Szentírást! A Biblia nem regény, hanem Isten élő Igéje, Számodra is elkészített üzenete. Éppen ezért, szeretettel kérünk, hogy imádság nélkül soha ne olvasd. Az imádság Istennel való őszinte beszélgetés. Te megszólítod az Urat, Ő pedig a Szentírás, az Ige által válaszol Neked. Kérd bátran arra, hogy segítsen megérteni a Neked szánt üzenetet! Nem a Szentírás Isten egyetlen eszköze, amelynek segítségével megszólít, ám kétségtelenül a legfontosabb.
Ha megnyitod a szívedet Előtte, és befogadod Őt az életedbe, akkor az életed tele lesz eddig észre sem vett (természetesnek tartott) csodákkal, az emberekkel való kapcsolatod minőségileg egészen más lesz, mert lassanként Krisztus arcú emberré válsz. Erről a csodáról vall Pál apostol így: „Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus.”

Az előttünk álló néhány hétre ezzel az Igével kérjük Isten áldását: „Növekedjetek hát a kegyelemben, és a mi Urunk, Jézus Krisztus megismerésében.”
A kegyelemben való növekedésre, és Jézus Krisztus megismerésére egy egész élet adatik! A konfirmáció nem végállomás, hanem az egyik első fontos lépés a hit útján. Ezért fontos az, hogy a nyilvános hitvallástétellel ne lezáruljon, hanem elkezdődjön a Te önálló református keresztyén életed! Akit az Úr Jézus Krisztus elhívott és tanítványává tett, azokat ma is tovább küldi azok felé, akik még nem ismerik Őt. Minket is erre méltatott, és a Te hiteddel is az a célja, hogy mások számára áldássá tegyen.

Bátorítson téged az a tudat, hogy a gyülekezetben már most vannak olyan testvérek, akik a személyes életedért, hitben való növekedésedért imádkoznak. Velük együtt ők is várnak, és már most nagy szeretettel fogadnak a testvéri közösségben.

Isten hozott, és Ő áldjon meg!

Testvéri szeretettel: Lelkipásztoraid.