Ajánló

Iratterjesztésünk célja, hogy Isten igéjének megértését, életünkbe való befogadását és helyes alkalmazását elsősorban a Kálvin Kiadón (www.kalvinkiado.hu) keresztül elérhető kiadványok értékesítésével segítsük.

A Bibliákat, énekeskönyveket és egyéb kiadványokat vasárnaponként a 10 órás istentisztelet után vásárolhatják meg a gyülekezeti teremben.

Addig is szeretettel ajánljuk az alábbi kiadványokat:

Hős Csaba: Főiskolai prédikációk – nemcsak főiskolásoknak
„…valóban igehirdetéseket kapunk. Hős Csaba ezekért megküzdött, ezeket átélte, és ezekkel életeket kíván formázni. Nem kisebb az igénye, de nem is több. Igehirdetések, melyekkel ifjúságot akar megszólítani, mai ifjúságot, akik maguk is az Úr szolgálatára kívánnak indulni. Ennél nehezebb és szebb munkát el sem lehet képzelni. Mert a hagyományos gyülekezeteket is nehéz ma megszólítani, de sokszorta nehezebb az ifjúságot. Ehhez igazán Lélek szerinti ajándék, karizma kell. Az olvasó ennek meglétéről nyer tapasztalatot. Az igehirdetések ugyanis elmondva hatnak, leírni őket sokkal nehezebb. De ezek leírva is hatnak és erőt sugároznak. Mi ennek a magyarázata? Először is az, hogy eredetiek. Nem hagyományos, vallásos gondolatok szólalnak meg bennük, hanem üzenetek, melyek a mai embert és a mai életet érintik…” (Részlet Dr. Szathmári Sándor előszavából)

Cseri Kálmán: Taníts imádkozni
Jézus akkor, amikor tanítványai arra kérték, tanítsa őket imádkozni, nem azt mondta a Mi Atyánk szövegéről, hogy ezt imádkozzátok, hanem hogy így imádkozzatok. Nyilván ezt az imát is szabad mondanunk, de az így arra utal: ennek alapján, ennek a példájára, ennek megfelelően, ehhez hasonlóan, ennek a szellemében és lelkületével tanuljunk imádkozni. Ha ez a könyvecske segít ebben, elérte célját. S legyen ezért egyedül Istené a dicsőség!

Fekete Károly: Példázatos szavak – életes példák
Dr. Fekete Károly a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Gyakorlati teológiai tanszékének vezető professzora. Lelkipásztori szolgálatát több mint húsz évvel ezelőtt kezdte meg a Debreceni Nagytemplomi Református Egyházközségben. A könyvben szereplő igehirdetések és írások komoly szavakkal intenek felelős élethordozásra. A könyv tavaly elnyerte a Magyarországi Református Egyház Év Könyve Díját.

Pecúrok

Az ifjúsági regény a második világháború után néhány évvel játszódik Óváralján (Sárospatakon) a nagy múltú Kollégiumban, ahová az ország minden részéről sereglenek a 10 év körüli fiatal iskolások, a pecúrok. Tatár Marci és barátai számos mulatságos és kínos kalandon keresztül válnak pecúrokból igazi sárospataki diákokká. Mindeközben Marci titkon írói pályára készül (cowboy-regényt ír), megismerkedik élete első szerelmével, és szökni készül.

A regény immár alapműnek számít az iskolaregények sorában. Sok iskolában ajánlott vagy kötelező olvasmány az 5-6. osztályosok számára. Hosszú szünet után idén jelent meg a kötet harmadik kiadása. 10 éves kortól ajánljuk.