ÖRÖMMONDÓ BEHARANGOZÓ 2023 Ősz

Ezúttal egy hozzám igen közel álló, Istent még csak „kerülgető”, személyesen még nem ismerő barátnőm adta az ötletet a vezérgondolathoz. Nemrég ezt mondta nekem: “Vajon mi más értelme lenne a saját nehézségeink, mélységeink megélésének, ha nem az, hogy ennek segítségével más, hasonló problémával küzdő embereknek segíteni tudjunk? Azért van az embernek két keze, hogy az egyikkel meg tudjon kapaszkodni, ha segítséget kér (és kell kérni, ha baj van!), a másikkal meg ő tudjon segíteni másoknak.” … [Read more…]

Örömmondó 2023 Tavasz

„Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim,
hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket
élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek;
és ne igazodjatok e világhoz,
hanem változzatok meg értelmetek megújulásával,
hogy megítélhessétek:
mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”
Róma 12,1-2

ÖRÖMMONDÓ BEHARANGOZÓ 2023 tavasz

Téma: VÁLTOZÁS ÉS VÁLTOZTATÁS
Határidő: 2023.05.04.
“Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam amin nem tudok változtatni, adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit lehet, és adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.”
(Assisi Szent Ferenc)