A mában élni küzdelem, feladat és ajándék

Református történelmünk nagyjaira emlékezve hálaadó istentiszteleten mutatták be január 8-án a zuglói gyülekezet Róna utcai templomának legújabb ékességét, a Gaál János presbiter, restaurátor által kézzel festett stallumokat. Szőke János, a gyülekezet lelkipásztora Isten és a nemzet iránti hűségre bátorító igehirdetése után az alkotó zenés irodalmi összeállítással tisztelgett hitvalló elődeink emléke előtt, majd a magyarság történelmi jelképeinek bemutatásával tolmácsolta alkotásai üzenetét…

(Reformátusok Lapja – LVI. évfolyam, 5. szám – 2012. január 29. – Cseke Vanda)

LETÖLTÉS – A mában élni küzdelem, feladat és ajándék