ÖRÖMMONDÓ BEHARANGOZÓ 2023 tavasz

ÖRÖMMONDÓ BEHARANGOZÓ
Határidő: 2023.05.04.
Téma: VÁLTOZÁS ÉS VÁLTOZTATÁS

“Uram, adj türelmet,
Hogy elfogadjam amin nem tudok változtatni,
Adj bátorságot, hogy megváltoztassam,
Amit lehet, és adj bölcsességet,
Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.”
(Assisi Szent Ferenc)

Változás

„Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak.” (Préd. 3,1) – minden isteni akaratnak.”

A nap felkel és lenyugszik, az évszakok – ha néha kicsit bolond módon is – de változnak és követik egymást, gyerekeink – hiába szeretnénk, hogy mindig karonülők maradjanak – felnőnek, a mi „sötét hajunk őszbe vegyül már”, és idős szeretteink előbb-utóbb elmennek a minden élők útján.

Mindebbe nekünk vajmi kevés beleszólásunk van. El tudjuk-e fogadni, hogy van egy nálunk bölcsebb Hatalom, amely képes kézben tartani és irányítani ezeket?

Változtatás

Olykor – és nem ritkán – lehetőségünk adódik tenni valamiért. Döntéshelyzetbe kerülünk. Jobbra menjünk, vagy balra? Megvásároljunk valamit, vagy tartalékoljuk a pénzünket? Van-e igényünk, fejleszteni olyan dolgokat, fejlődni olyan tulajdonságokban, ami a miénk, ami a birtokunkban van, mert nekünk adta a mi Istenünk, hogy sáfárkodjunk vele? Mit és mennyit vagyunk hajlandók megtenni magunk és mások pozitív fejlődése érdekében?

Élünk-e az olykor elénk álló lehetőséggel, vagy inkább homokba „ássuk” a fejünket a kapott tálentumainkkal együtt?

Mit kezdünk Jakab apostol kijelentésével, hogy „aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak”? (Jak. 4,17)

A fentiek összefoglalásaként József, és az ő története jutott eszembe. József megélte az életében a változást és a változtatást is. Hiszen először csak sodródott az eseményekkel, aztán hatalmasat fordult a kocka, és sok év „semmittevés” után hirtelen olyan emberi hatalmat – és egyben felelősséget kapott, amivel abszolút tevékeny módon kellett megbirkóznia. De hogy volt képes erre?

A kulcs az 1Móz. 39,2-ben található: „És az Úr Józseffel volt.”

Isten Józseffel volt a mélységben és a magasságban is, akár érezte ezt József, akár nem. Az Úr nem eresztette el őt a kezéből.

Mi megéltük-e már a saját életünkben a mélységeket és a magasságokat? Megtapasztaltuk-e Isten jelenlétét eközben? Hol tartunk a változások elfogadásában, és a változtatások megtételében?

Hiszem, hogy megtapasztalásaink megosztása javunkra válik.

Akinek van füle a hallásra, és ihlete az írásra, kérem, hogy egy A/4-es oldal terjedelemben

(Times betűtípus, 12-es betűnagyság) küldje el írását a kisbetko@gmail.com e-mail címre, vagy juttasa el a szerkesztőknek!

Minket is  tart mélységeinkben és magasságainkban, ad erőt elfogadni, amin nem tudunk változtatni, rátermettséget ahhoz, amiben cselekednünk kell, és bölcsességet látni a kettő közti különbséget.