TAVASZI ÖRÖMMONDÓ BEHARANGOZÓ

Kedves Testvérek!

Bár sokan tartunk tőle, de valamire mégis jó lehet speciális esetben a koronavírussal való „találkozás”, pl. Istennel is lehet nagyokat beszélgetni, miközben az ember leterítve fekszik az ágyban. Nekem is volt néhány éjszakája egy ilyen beszélgetésem az Úrral, és arra ébredtem belőle, készül a következő Örömmondó.

Szeretnénk most folytatni a tavaly tavaszi újságot, aminek az volt a főcíme: “Az élet él és élni akar!” Most az jár a fejemben-szívemben: “Veszteségeink és nyereségeink, avagy „az ’Egész’ másik oldala”. De mi is az az „Egész”?
Nem tagadhatjuk, hogy a járványhelyzet jelenlegi időszakában a földi élet befejezése, amit mi halálnak nevezünk, sokunkhoz kényszerű módon közel került. Ismerőseink, családtagjaink mentek el a minden élők útján, pótolhatatlan veszteséget okozva. Egy gyászjelentésen olvastam egykor egy idézetet, ami mélyen belém vésődött:
„A halál az Egésznek felőlünk látszó oldala; a másik oldalt így hívják: feltámadás.” (Romano Guardini)

Nekünk, az Úr Jézus Krisztus halálában és feltámadásában hívő református embereknek igaz reménységünk, hogy a földi élet vége nem végállomás. Van tovább!!! Isten Fia valóságosan emberré lett, valóságosan élt a földön és meghalt a Golgotán, és valóságosan feltámadt harmadnapon: VALÓSÁGOSAN LEGYŐZTE A HALÁLT!
Az „Egész” tehát az az élet, ami Isten kezében van. Nemcsak a földi, amit mi emberek, ismerünk és nap mint nap „taposunk” – ez az egyik oldal; hanem az a földön túli is, amit csak az Atya ismer és azok, akik a Krisztusban hunytak el („másik oldal”).

Valljuk tehát Pállal: „Nékem az élet Krisztus!” (Fil. 1:21)
Biztosak lehetünk abban, hogy ha Őt befogadtuk az életünkbe, akkor már e földön is az Ő országának részesei lehetünk, ha pedig itt véget ér a mi utunk, megláthatjuk az „Egész” másik oldalát, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg nem sejtett, amit a mi Istenünk készített el az Őt szeretőknek!

Remélem, hogy vannak, akiket megérint a fenti gondolatsor, és megosztják megtapasztalásaikat: örömüket és bánatukat az Örömmondó újság oldalain. Kérjük, hogy továbbra is
– maximum 1 A/4-es oldal terjedelemben (12-es betűnagyság, Times New Roman betűtípus)
– 2021. április 30-ig
küldjék el írásaikat a kisbetko@gmail.com e-mail címre, vagy juttassák el a szerkesztőkhöz.

Isten adjon nekünk igazi, teljes Életet és sok-sok örömet a Krisztusban!