TAVASZI ÖRÖMMONDÓ HIRDETÉS 

Határidő/lapzárta: 2020. április 10.

„Nehéz homályba kúszik a jövő,
Mint szürkületkor erdőben az út…
Aki bemegy, nem tudja, merre jut
S nem tudja, ki lesz, aki szembe jő.

Tán a Balsors lesz, tán a Jószerencse,
Talán törpe lesz, talán óriás,
Talán lidérc, ki tőrt vet, vermet ás,
Talán angyal, hogy lelkünk égbe mentse.”

(Reményik Sándor: Nehéz homályba – részlet)

 

Igen, Magyarországot is elérte a koronavírus fertőzés, a válsághelyzet,
a bizonytalanná vált jövő. Mindezek ellenére és főként: mindezek felett ÁLDÁST,
BÉKESSÉGET és – karantén körülmények között is – Istennel és egymással megélt örömet kívánok Kedves Mindnyájunknak az Örömmondó szerkesztői nevében!

Még hetekkel korábban az érkező járványveszély előtt egyik újságszerkesztő „kollégámmal” a tavaszi Örömmondó témájáról gondolkoztunk.
Jeleztük is egymásnak, hogy megfogant bennünk valami, és amikor találkoztunk,
egyszerre vágtuk rá: „KIKELET!”

A vírusveszély miatti óvintézkedések kihirdetése előtti utolsó vasárnapi kóruspróbára igyekezvén a földből frissen előbújó hajtásokban gyönyörködtem.
A következő kérdés tört fel bennem: – Hogy van a tavasznak hite minden évben újra és újra eljönni annak ellenére, hogy a tél utója még el sem vonult, még csírájában elfojthatja a friss igyekezetet, lefagyaszthatja a zöldellő rügyeket?!
Egy kedves kórustársam egyszerűen, szinte magától értetődően idézte
Ady Endrét: – „Az Élet él és élni akar!”

Valóban elég csak akarni élni…? Ha vihar dúl, ha sötét fellegek borítják az eget,
ha visszanyúl a tél vasfoga és lefagyasztja az új kezdetet, ha halálos kór támadja az embereket… – valóban elég csak akarni élni?!

Kedves Testvéreim, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az az Élet,
amely él és élni akar, vagyis az az Élet, amely él és életet ad, az a nagybetűs ÉLET,
amely egyben az ÚT és az IGAZSÁG is: maga JÉZUS KRISZTUS. Aki azért jött a világba,
hogy éljünk általa (1Jn. 4:9). Ő az, aki tökéletes golgotai áldozatával egyszer s mindenkorra legyőzte a halált. Hogy milyen áron? A saját vére árán.

Kikelet. Miből? Honnan? Hogyan??!!! Esetleg magunkból kelünk ki?!!

Karanténból!? Betegágyból vagy betegágy mellől!? Elkeserítőnek ígérkező világgazdasági válságból!?

Sok a kérdés, és félek, híján vagyunk a feleletnek.

Segítsetek, Testvérek: bátorítsuk egymást!

  • Ebben a járványterhes helyzetben miben reménykedünk?
  • Milyen örömeink vannak még így is, még most is?
  • Hogyan éljük meg a bezárt ajtók mögött az Istennel és egymással való közösséget?
  • Javunkra válik-e a nagy nélkülözés, a böjt?
  • Vajon van-e fény az „alagút” végén?

Írásaitokat: legyenek azok bár vallomások, imádságok, elmélkedések vagy versek
(a felsorolás tetszőlegesen folytatható) legfeljebb 1 A/4-es oldal terjedelemben
(12-es betűnagyság) 2020. április 10-ig várjuk az újonnan, újság-célra létrehozott orommondo.zuglo@gmail.com e-mail címen, vagy valamilyen formában eljuttatva a szerkesztőknek.

FIGYELEM!! A jelenlegi speciális technikát igénylő szerkesztési munkálatok miatt kérjük a határidőt mindenképpen betartani!!

Hálásan köszönjük megértéseteket!

Ama bizonyos végzetes nagypéntek után, Jézus halálának harmadnapján egy hatalmas nagy kő tovagördült. A Feltámadott szavai sokszorozzák meg erőnket:

„A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.” (Jn. 16:33)

ÖRÖMMONDÓ HIRDETÉS_2020 tavasz